תקנון בוטיק אופנה - בוטיק יראת

תנאי שימוש באתר IRATFASHION.COM

 1. כללי

  1. אתר זה מופעל על ידי בוטיק יראת ע.מ. 305149858, שכתובתה לצרכי יצירת קשר היא: הרב קוק 26ב', בני ברק, ישראל ( להלן "האתר" ו– "אנו").

  1. השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישות מוצרים כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

  1. אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו.

  1. הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

  1. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.

  1. אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, אנא בדוק/בידקי את התנאים ומדיניות הפרטיות באופן מתמיד.

  1. מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו.

  1. מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון נקבה, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 1. מהות האתר

  1. אתר זה מאפשר לך להזמין לכתובתך בישראל בהתאם למדיניות המשלוחים שלנו מוצרי אופנה שונים (להלן – המוצר .(

  1. באשר הינך בוחרת מוצר לרכישה אנא הקפידי לבחור את המידה המתאימה.

  1. הינך לוקחת בחשבון, כי יתכן פער בין הצבעים והמירקם של המוצר והאופן שהוא נראה על מסך המחשב לבין המוצר במציאות לרבות שינויי גוון וצבע, זאת בשל נסיבות רבות כגון: מעבר בין פלטפורמות טכנולוגיות, סוג המסך וכיוב'.

 1. כשרות לביצוע רכישה באתר

על מנת לבצע הזמנה באתר עליך לעמוד בתנאים הבאים:

 1. עליך להיות בגיל 18, ובעלת כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה.

 1. אם את פועלת בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהירה כי את מוסמכת לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשבי כמי שאחראית באופן אישי לכל המחוייבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה.

 1. עליך להיות בעלת כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון באמצעי תשלום אחרים ככל שיתקיימו באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכשת מעימנו.

 1. לא אסרנו עליך להשתמש באתר.

 1. עליך למסור לנו פרטים מעודכנים, מלאים ומדוייקים בהתאם למתבקש בתהליכי רכישת המוצרים באתר, משלוחם, והתשלום בגינם, לרבות: שמך כפי שהוא מופיע אצל ספק האשראי, מספר כרטיס האשראי שלך, סוג אמצעי התשלום, תאריך תפוגה, מספרי הפעלה או קודים הנדרשים לשם ביצוע החיוב וכתובתך.

 1. את רוכשת את המוצרים לצרכי שימוש פרטי ולא לצרכי מכירה חוזרת או למטרות מסחריות אחרות.

 1. הרכישה

  1. המוצרים באתר הינם מוצרים חדשים, אלא אם צויין באתר אחרת.

  1. אנו עושים כמיטב יכולתנו, כי כל המוצרים המופיעים לרכישה באתר, מצויים במלאי. יחד עם זאת, יתכן שמוצר שהוזמן על ידך אינו במלאי, במקרה זה, אנו נחזור אליך תוך זמן סביר, ונאפשר לך לבטל את ההזמנה או לקבל מוצרים חלופיים באותו מחיר, ככל שנמצא לנכון לעשות כן. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, אנו נבטל את ההזמנה ונבקש ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפינו במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל.

  1. הרכישה באתר והתשלום בגינה מתבצעים עימנו.

  1. כאשר הינך ממלאת טופס הזמנה באתר, הינך מציעה לנו הצעה בלתי חוזרת לשם ביצוע המופיע בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.

  1. הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון.

  1. עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה ויתר התשלומים הנלווים למשל בגין משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.

  1. התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.

  1. ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמנת לצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו, אולם איננו מתחילים בתהליך השילוח בטרם הושלמה הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר ומפורש ובכתב מעימנו.

  1. ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.

  1. ככל שהוצג באתר מחיר שגוי או פרטים מהותיים שגויים אחרים, אזי שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העיסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו תהא תרופתך היחידה.

  1. אנו רשאים מעת לעת לשנות את מחירינו, שיטות המכירה, סוגי המוצרים והעיצובים וכיוב'. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום.

  1. במידה שמסרת לנו פרטיים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישאי בכל הוצאותינו ונזקינו שנבעו מכך, ואנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ולחייבך בנוסף לאמור לעיל בתשלום דמי ביטול העומדים על סך 15% מערך ההזמנה. בכל מקרה אי ביצוע המשלוח בשל הנסיבות האמור לא יהווה עילה לביטול העיסקה מצידך.

 1. משלוח

  1. אנו נבצע את המשלוח אל הכתובת שמסרת לנו באמצעות רשת Boxit תוך 5 ימי עבודה מעת שנקלטה במערכת שלנו הזמנה תקינה בת ביצוע ומאושרת על ידי ספקי האשראי שלך.

  1. לצורך מניית הימים הזמנה שנקלטה אחרי השעה 14:00 תחשב כאילו נקלטה ביום שלמחרת.

  2. עלות המשלוח הינה כמפורט באתר במסגרת הזמנתך.

  1. המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך.

  1. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל.

  1. הינך מאשרת לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים.

  1. אם המשלוח לא בוצע במועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אזי לא תהי רשאית לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע.

  1. אם המשלוח הוא חריג בהיקפו, יתכן שתצטרכי להוסיף תשלום בגין זאת.

  1. אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.

  1. המוצר ישלח תוך שימוש ברשת Boxit, המהווה רשת של תאים (Lockers) אלקטרוניים מאובטחים, אשר מוצבת במקומות ציבוריים שונים המופיעים באתר Boxit, כדוגמת תחנות דלק, מרכזי קניות ואוניברסיטאות. המערכת מאפשרת למשתמשים לאסוף חבילות מאותם תאים אלקטרוניים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

  1. במהלך הליך הרכישה, נמצא את נקודת האיסוף הקרובה ביותר לכתובת המשלוח שמסרת מתוך נקודות האיסוף של רשת BOXIT. בעת הגעת המשלוח אל נקודת האיסוף, חברת BOXIT תשלח אליך הודעת SMS (אל מכשיר הטלפון שמסרת בעת הליך ההזמנה) עם קוד איסוף החבילה ומיקומה של נקודת האיסוף. החבילה תמתין בנקודת האיסוף במשך 48 שעות (אם מדובר בלוקר) או במשך 7 ימים (אם מדובר בחנות), מרגע קבלת ההודעה במכשיר הטלפון של המשתמשת. אם אין באפשרותך לאסוף את החבילה בפרק זמן זה, באחריותך ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

  1. המשלוח אמור להגיע תוך 5 ימי עבודה מעת שאושרה הרכישה באתר. אם נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, או ככל שחל עיכוב בביצוע המשלוח, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו. ככל שהביטול בוצע כאשר השליחות יצאה לדרכה, אזי ההחזר הכספי מותנה בהחזרת המוצר אלינו, באמצעות דואר רגיל על חשבוננו.

 1. מדיניות ביטול עיסקות

  1. הלקוחה הרוכשת מעימנו מוצרים באמצעות האתר רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עיסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר.

  1. הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול.

  1. אם הלקוחה מבטלת את העיסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לה על ידנו, או שלא עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוחה להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית, כשהוא שלם, ללא פגם, נקי, בלתי מכובס ובלא שנעשה בו שימוש של ממש.

  1. במקרה שהלקוחה ביטלה את העיסקה על פי זכותה על פי חוק ובהתאם להוראותיו אנו נשיב לה את דמי רכישת המוצר כנגד החזרת המוצרים ללא פגם ולפי הוראותינו. השבת הכספים תעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבו בוצע התשלום לנו. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לה על ידנו, או שלא עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה.

  1. יובהר, כי ללקוחה אין זכות מוקנית לבטל שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לה על ידנו ביחס למוצרים שהותאמו לצרכי הלקוחה או ביחס למוצרים שנעשה בהם שימוש, או נפתחה אריזתם המקורית.

  1. אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוחה או בשל ביטול העיסקה.

 1. קניין רוחני

  1. כל זכויות היוצרים הכרוכות באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, איורים, עימוד האתר, סידור התכנים, טקסטים, קונספט אמנותי וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייבת שלא לשנות, להתערב, להעתיק לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.

  1. אינך מורשית לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.

  1. כל זכויות היוצרים במוצרים (למעט התמונה) הינן שלנו. את מעניקה לנו את מלוא הזכויות הנדרשות לשם שילובה התמונה במוצר המוזמן על ידך. אנו רשאים ללא כל תמורה או רשות ממך לצרכי הפקת המוצר: לשכפל, להעתיק, לצור יצירות נגזרות, לעבד, לשלב עם יצירות אחרות, לשנות, לשנות פורמט, לשעתק, לטבוע וכיוב'.

  1. את מוותרת בזאת על כל זכות מוסרית מכל סוג שהוא ביחס לתמונה לעניין הפקת המוצר, ולפיכך, בין היתר אין חובה לציין את שמך או שם אחר, לשלם לך או לאחר תמלוגים.

 1. שימוש באתר

  1. הינך מתחייבת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.

  1. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.

  1. הינך מסכימה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן המועלה על ידך לאתר.

  1. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים הקיימים באתר הם שלנו, או של מי מטעמנו, או שניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע בהקשר לאתר.

  1. כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

  1. אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

  1. אל לך לעשות שימוש בכל כלי תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

  1. אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על המידע אשר מועבר לאתר והנאגר בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך.

  1. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

 1. אחריות

  1. אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או במוצרים.

  1. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או במוצרים.

  1. כל המוצרים באתר מוצעים למכירה כמות שהם, ללא הבטחת תאימות. בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו לא יעלה על גובה התשלומים ששילמת לנו בגין הרכישות באתר במהלך ששת החודשים הקודמים לארוע הנזק.

  1. את תשפי אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונני כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואת תישאי בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

 1. פתיחת חשבון

  1. לשם שימושים מסויימים באתר, תידרשי לפתוח חשבון במסגרת האתר, הכרוך בשם משתמש ובסיסמא.

  1. אינך מורשית לפתוח חשבון בשם מישהו אחר.

  1. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא.

  1. הינך מחויבת להודיע לנו באופן מיידי, אם את חושדת שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו.

  1. אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה.

  2. מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייבת, כי הפרטים שהינך מוסרת לנו לצורך פתיחת החשבון הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים.

  1. אינך מורשית לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך.

  1. יתכן שהאתר יאפשר פתיחת חשבון באמצעות פלטפורמות אחרות שבהן קיים חשבון על שימך, כגון: פייסבוק וגוגל פלוס. אף במקרה זה עליך לוודא שהפרטים והתכנים כגון: תמונתך, המועברים מפלטפורמות אלו הינם נכונים ומדוייקים; הינך מעניקה לנו בהשתמשך באופציה זו לעשות שימוש במסגרת האתר בכל אותם פרטים ותכנים בהתאם לתנאי שימוש אלו, לרבות פרסומם באתר.

  1. הינך רשאית בכל עת להודיע על בקשתך כי חשבונך יוסר מהאתר על ידנו.

  1. פרטי חשבונך יהיו חשופים ליתר בעלי החשבון באתר, כלפינו וכלפי מפרסמים עימם אנו בקשר עיסקי.

  1. אנו רשאים בכל עת להסיר את חשבונך באתר, אם לדעתנו הפרת את תנאי השימוש באתר.

  1. איננו מתחייבים כי עם הסרת חשבונך, יוסרו את התכנים שהעלת לאתר או כי תחסם האפשרות להגיב אליהם או השימוש בהם בהתאם לתנאי אתר זה.

 1. תכנים

  1. אנו איננו אחראים לכל מידע או תוכן שיועלה לאתר על ידך או על ידי גולשים אחרים, ככל שתתקיים אפשרות כזו באתר, ואיננו מבטיחים לשמור את התכנים או להציגם באתר, או להעביר תכנים אלו באופן שלם או תקין. אנו לא אחראים לתקינות מידע זה או לדיוקו ואיננו מייצרים מצג, כי ניתן לסמוך עליו. אין במידע המופיע במדוריו השונים של האתר כדי להביע דבר מה לגבי טיב וכשירות נשואי המידע, לרבות היותם אוחזים בכל המיומנויות, ההסמכות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי חוק לשם מתן שירותיהם ומוצריהם. אין אנו מבטיחים, כי כל זכויות היוצרים בתכנים שהועלו על ידי המשתמשים לאתר הם שלהם, וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות.

  1. כל פרסום או המלצה המופיעים באתר הינם בגדר מידע שאינו מוסמך ואינו מחייב וכל מי שנסמך עליו עושה כן על אחריותו האישית.

  1. איננו מתחייבים לשמור את התכנים המועלים לאתר, או אלו שנוצרו בו או שהופיעו בו, ו/או לגבותם.

 1. העלאת תכנים על ידי גולשים

  1. אתר זה עשוי לאפשר לך להעלות תכנים אליו.

  1. הינך מודעת ומסכימה לכך כי בהעלותך תכנים לאתר הם הופכם להיות פומביים, ועשויים להיות משכך מועתקים על ידי אחרים או משותפים או מפורסמים על ידי צדדים שלישיים, או על ידנו בפלטפורמות אחרות, לרבות ברשתות חברתיות שונות.

  1. הנך מתחייבת, כי התכנים המועלים על ידך אינם נגועים: בשפה גסה, בהשמצה, בהוצאת לשון הרע, וכי הם אינם: פוגעניים, בעלי אופי מיני, גזעניים, מפלים, בעלי אופי פירסומי או שיווקי, חסומים באמצעות קוד או סיסמה, פוגעים בתקנת הציבור או בבטחון המדינה או אדם, מאיימים, נגועים בקוד מזיק, פוגעים בפרטיות, מטעים, מפרים צו איסור פירסום, מסיתים, אסורים על פי כל דין או מהווים עילה לכל תביעה פלילית או אזרחית, ועומדים בכל הדינים הנוגעים להופעת קטינים, ככל שאלו מופיעים בפרסום.

  1. אל לך להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קניין של אחרים או שהעלאתם מהווה עוולה על פי דין.

  1. אין להעלות תכנים הנוגעים לקטינים ללא קבלת אישור מאת האפוטרופוסים החוקיים של אותם קטינים העומדת בתנאי החוק והדין.

  1. אין להעלות תכנים שיש בהם משום פרסום מסחרי או המלצה על מוצר שאינו באתר או שאינו משווק באמצעות האתר או המלצה על צד ג'.

  1. בהעלותך תוכן זה הינך לוקח/ת אחריות מלאה לכל התוצאות הנובעות מכך, לרבות לתגובות פוגעניות כלפי תוכן זה.

  1. בהעלותך את התכנים: (1) אל לך להתחזות לאדם אחר או לייצג גוף שלא הסמיך אותך לייצגו, (2) הינך מאשרת, כי יש בידך את מלוא ההרשאות החוקיות להעלות את התכנים לאתר לרבות על פי דיני הקניין הרוחני, וכי התכנים למיטב ידיעתך נכונים ומדוייקים, (3) הינך מסכימה, להעניק לנו או מי מטעמנו רישיון חינם תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן המועלה או מפורסם באמצעות האתר, וכי אנו רשאים להעביר ולשתף רישיון זה עם כל גורם. הנך מצהירה, כי את בעל הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור, וכי אנו נהיה רשאים לעשות בכל זמן ואופן שנמצא לנכון כל שימוש חוקי בתכנים המועלים לפי שיקול דעתנו במסגרת האתר או במסגרות אחרות, לרבות לצרכי פירסום, מחקר וסטטיסטיקה, וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, (4) ידוע לך, כי אנו רשאים להשהות את פירסום התכנים, להפסיק פירסומם, להפסיק ולהעלותם מחדש, שלא לפרסמם כלל, לעבדם ולהציגם בצורות שונות.

  1. יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת. אנו רשאים לקבוע מעת לעת מדיניות לגבי אופן העלאות של המשתמשים או משתמש בודד, תדירות העלאות, אופן סיווג המידע המועלה, הגבלת כמותו, סגנונו, אופן הצגתו, משך הצגתו וכיוב'.

  1. אנו רשאים לאסור על העלאה של קישורים לאתרים אחרים, ולהסירם בכל עת.

  1. אנו רשאים לשבץ פירסומות במסגרת העלאות של המשתמשים, בלא שהדבר יזכה את המשתמש בכל תמורה או דבר אחר.

  1. אנו רשאים להטביע סימני זיהוי בתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.

  1. האחריות על התכנים המועלים על ידי המשתמשים היא באופן מוחלט עליהם. אנו איננו מתחייבים לבדוק את התכנים ותקינותם, ולא עומדים מאחוריהם. אף אם נפעיל אמצעי ניטור ומעקב אחרי תכנים אין אנו מתחייבים לזהות תכנים פוגעניים או כאלו שאינם עומדים בתנאי האתר, ולא נישא בכל נזק בגינם.

  1. אין במתן האפשרות להעלות את התכנים לאתר וקיומם בו, משום חוות דעת ו/או יעוץ משפטי בדבר חוקיות פרסום התכנים או כשרותו המשפטי ואינו משחרר אותך מלשאת באחריות בלעדית לכל אי עמידה של התכנים במדיניות הפרסום של האתר או בכל דרישה לפי תנאים אלו או לפי כל דין אחר.

  1. אנו רשאים לדרוש ביצוע שינויים מעת לעת בתכנים המועלים על ידך או באופן הצגתם מעת לעת בהתאם למדיניות הפרסום של אתר כפי שתשנה מעת לעת.

  1. אנו רשאים להגביל את כמות העלאות מצידה של אישיות משפטית כלשהיא.

 1. בקשה להסרת תכנים

  1. ניתן להגיש לאתר בקשה להסרת תכנים המופיעים בו או לביצוע תיקון בתכנים, אם לדעתך התוכן יש בו אחת מאלה:

 1. התוכן מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או של הגורמים שמטעמם הנך מגישה הבקשה זו.

 2. התוכן יש בו כדי להוציא לשון הרע אודותיך או אודות הגורמים שמטעמם הנך מגישה הבקשה זו.

 3. התוכן מפר את פרטיותך או פרטיות הגורמים שבשמם הנך מגישה הבקשה.

 4. יש בהעלאת התוכן יש כדי להוות מעשה שלא כדין, ולפרטו.

 5. התוכן אינו הולם.

  1. בבקשה יש לפרט: את שם הפונה, כתובת דוא"ל, טלפון לשם יצירת קשר. האם הפנייה היא בשם הפונה או בשם אחרים ולפרטם, לאשר כי כל הפרטים שבבקשה נכונים.

  1. את הבקשה יש להעביר באמצעות תיבת "צור קשר " שבאתר.

  1. אנו נבחן בקשתך, ונודיעך דבר.

 1. שונות

  1. הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא תהווה ויתור או השתק.

  1. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ובאכיפתם של יתר תנאי השימוש באתר זה.

  1. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים אלו ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בפתח תקווה.

  1. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

  1. אין את רשאית להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

  1. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת המוצרים.